حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

نمونه لوایح

در این بخش لوایحی که تنظیم کرده ام را قرار می دهم و امیدوارم برای شما مفید باشد چنانچه نیاز به تنظیم لایحه و اخذ مشاوره دارید می توانید با من در ارتباط باشد.

لایحه تجدید نظر خواهی از حیث عدم توجه دادگاه بدوی به درخواست تحقیق محلی 

اعتراض به رد اعسار به دلیل تاجر نبودن

اظهارنامه فسخ مشارکت در ساخت

اعتراض به قرار کارشناسی

لایحه دفاعی قطع اشجار

لایحه تعزیرات، توقیف اموال قاچاق

دفاعیه اجرت المثل ایام زوجیت

نمونه لایحه استفاده از قاعده اقدام

اعتراض به نظریه کارشناس اجرت المثل ابام زوجیت 

لایحه راجع به غبن

اعتراض به قرار منع تعقیب (برداشت از حساب)

error: غیرقابل کپی