حمیدرضا حقیقت گو
امکان استعلام اصالت سند رسمی

امکان استعلام اصالت سند رسمی

با راه اندازی سامانه استعلام اسناد رسمی می توان اصل بودن سند را براحتی تشخیص دادا در واقع حتی در صورت جعل سند بازهم اطلاعات آن قابل استعلام است و اگر اطلاعات مندرج در سند با اطلاعات سامانه یکی نباشد سند قطعا جعلی است برای استعلام از آدرس زیر باید استفاده کرد؛

http://estate.ssaa.ir/

error: غیرقابل کپی