حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

اعتراض به رد اعسار (تاجر نبودن)

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان

با سلام و احترام به استحضار قضات عالی می‌رسانم شعبه …..دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه اصداری به شماره …… اعسار اینجانب از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر پرونده کلاسه ……….همان شعبه را رد نموده است که در این خصوص به عرض می‌رسانم:

اولاً) استناد دادگاه بدوی به مفهوم مخالف ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی بلاوجه است چرا که در منطوق همان ماده صریحاً مقنن عدم دسترسی موقت به مال خود برای تادیه هزینه دادرسی را در حکم اعسار دانسته و اصدار حکم بطلان دعوی اعسار اینجانب از ناحیه آن دادگاه غیر قابل دفاع است چراکه دارایی غیر نقد و در گردش بنده کفاف پرداخت …..ریال  را نمی‌دهد 

ثانیاً) در رد استدلالات و دفاعیات خوانده بدوی که مبنای رای دادگاه قرار گرفته است  عارض هستم:

۱٫        وکیل محترم خوانده بدوی در بند نخست لایحه دفاعیه خود با استناد به اعلام آمادگی کتبی بنده در تاریخ ….. برای پرداخت رقمی در حدود….. تومان، وضعیت تمکن مالی حال حاضر اینجانب را مورد سوال قرار می‌دهد در حالی که خود در بند سوم لایحه به شغل بنده اشاره می نماید لکن به این حقیقت که در کار ….. نقدینگی دوام نداشته و در پروژه ها هزینه می شود اشاره نمی نماید در حالی که به واقع گرچه در آن زمان امکان پرداخت برای بنده وجود داشته است اما در حال حاضر امکان تادیه چنین رقمی وجود ندارد و در تنگنای مالی شدیدی قرار گرفته ام که شهادت گواهان موید این امر است.

۲٫        سفسطه ایشان در تاجر دانستن اینجانب نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست چراکه اولاً عضویت در هیات مدیره، سهام داری وحتی مدیریت عاملی شرکت های تجاری در هیچ کدام از مواد قانون تجارت، مبنایی برای تاجر دانستن افراد نبوده و حتی بازرگانی بودن موضوع شرکت سهامی نیز برابر ماده دوم لایحه قانونی دلیلی برای تاجر دانستن آن شرکت نمی باشد. مضافاً اینجانب به هیچ یک از شغل های احصا شده قانون تجارت در ماده دوم آن نیز اشتغال ندارم.

بنابر این با توجه به مراتب معروض از محضر قضات شریف دادگاه تجدیدنظر تقاضای مداقه در مفاد شهادت شهود و نقض دادنامه معترض عنه را دارم.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]

error: غیرقابل کپی