حمیدرضا حقیقت گو
استعلام پیامکی وضعیت چک

استعلام پیامکی وضعیت چک

اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی:

شهروندان می توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی که در چک های صیاد درج شده است را به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ و در قالب زیر، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

🔹قالب ارسال پیامک استعلام:
۱۱ شناسه استعلام ۱۶ رقمی

🔹بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع‌رسانی بصورت رتبه‌بندی شده براساس یکی از رنگ‌های زیر اعلام می شود:

*وضعیت سفید:
صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

*وضعیت زرد:
صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

*وضعیت نارنجی:‌
صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

*وضعیت قهوه ای:
صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

*وضعیت قرمز:
صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

error: غیرقابل کپی