حمیدرضا حقیقت گو
چگونگی استعلام چک های صیاد

چگونگی استعلام چک های صیاد

🔸شما می‌توانید شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌ صیادی را به سامانه پیامکی بفرستید. سرشماره ۷۰۱۷۰۱ در پاسخ وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی را به شما اعلام می نماید

🔸 فرمت فرستادن پیامک :

۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی

🔸در پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه بندی شده بر اساس رنگ های زیر اعلام می‌شود:

سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
نارنجی:‌ صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.
قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

🔸 هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است و درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ است.

error: غیرقابل کپی