حمیدرضا حقیقت گو
چک های پشت نویسی شده در سال ۹۸ هم معتبر است

چک های پشت نویسی شده در سال ۹۸ هم معتبر است

تکذیب یک شایعه

خبرى تحت این عنوان که (چکهاى پشت نویسى شده از روز ١٧ فروردین ١٣٩٨ فاقد اعتبار است)در فضاى مجازى و کانال هاى تلگرامى برخى از خبرگزاریها منتشر شد

به اطلاع مى رساند چک های پشت نویسی شده همانند گذشته درسال ۹۸ نیز معتبر و قابل وصول هستند

اولا: بخشنامه بانک مرکزی در سال ١٣٩٧ صرفا شامل ممنوعیت ظهرنویسی “چکهای تضمینی” است و “چکهای عادی” در سال ۹۸ کماکان قابل ظهرنویسی و انتقال به اشخاص دیگر می باشد.

ثانیا:بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک مصوّب ١٣٩٧، ظهر نویسی چک های عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده و بعد از آن درخصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، صرفا ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.

ثالثا: شوراى عالى اقتصاد هیچگونه مصوبه جدیدى در خصوص موضوع چک نداشته و متعاقب آن، بانک مرکزى هم هیچگونه بخشنامه جدیدى در این خصوص صادر نکرده است.

error: غیرقابل کپی