در این بخش نمونه قراردادهایی که شخصا تنظیم نموده ام را برای شما قرارداده ام که می توانید از آنها استفاده کنید، چنانچه پرسشی دارید و یا نیاز به تهیه قرارداد اختصاصی داشتید

چنانچه در مورد قراردادها نیازمند مشاوره هستید به اینجا مراجعه فرمایید.

قرارداد مشارکت و راه اندازی رستوران

فرمت کلی قراردادها

قرارداد پیش فروش ساختمان

صورتجلسه فسخ قرارداد و استرداد چک

تفاهم نامه تهاتر

قرارداد تامین مالی (سرمایه)

قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد طراحی و اجرای سازه نیروگاه خورشیدی

قرارداد مشارکت مدنی تامین سرمایه ساخت

NDA عدم افشای اسرار