حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

نمونه قرارداد ها

در این بخش نمونه قراردادهایی که شخصا تنظیم نموده ام را برای شما قرارداده ام که می توانید از آنها استفاده کنید، چنانچه پرسشی دارید و یا نیاز به تهیه قرارداد اختصاصی داشتید

چنانچه در مورد قراردادها نیازمند مشاوره هستید به اینجا مراجعه فرمایید.

قرارداد مشارکت و راه اندازی رستوران

فرمت کلی قراردادها

قرارداد پیش فروش ساختمان

صورتجلسه فسخ قرارداد و استرداد چک

تفاهم نامه تهاتر

قرارداد تامین مالی (سرمایه)

قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد طراحی و اجرای سازه نیروگاه خورشیدی

قرارداد مشارکت مدنی تامین سرمایه ساخت

NDA عدم افشای اسرار

قرارداد سرمایه گذاری در ساخت

error: غیرقابل کپی