حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

نشانی مراجع قضایی تهران

دادسرا
محدوده صلاحیت دادگاهخانواده

اخیرا برخی از مجتمع های قضایی جابجاشده اند که لیست اصلاحیه نشانی جدید برخی از دادسراها و مجتمع‌های قضایی تهران به شرح زیر است شایان ذکر است این جابجایی تغییری در صلاحیت های محلی مجتمع ها نداشته است و کماکان نقشه های فوق معتبر می باشد:

خانواده

دادگاه خانواده ۲ ولنجک.بلوار دانشجو. خ.یاسمن.خ.عدالت

دادسرا های عمومی
دادسرای ناحیه ۲: خیابان فرحزادی- خیابان طاهرخانی- خیابان کاج- کوی نخل

دادسرای ناحیه ۲۵: خیابان سئول – خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب

دادسرای ناحیه ۴: حکیمیه – خیابان سازمان آب- خیابان امام حسین (ع)

دادسرای ناحیه ۵: سیمون بولیوار – خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه

دادسرای ناحیه ۶: خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شیرودی

دادسرای ناحیه ۷: خیابان شهید مطهری – خیابان علی اکبری

دادسرای ناحیه ۸: بزرگراه رسالت- خیابان اثنی عشری تقاطع خیابان شهید موسوی

دادسرای ناحیه ۱۰: خیابان دامپزشکی نبش خیابان جیحون

دادسرای ناحیه ۱۴: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی

دادسرای ناحیه ۱۹ ویژه جرایم پزشکی و دارویی: سید خندان خیابان دبستانانتهای کوچه آریان محمودی

دادسرای ناحیه ۲۱: بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی

دادسرای ناحیه ۲۹: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک – نسیم ۶

مجتمع قضایی (حقوقی – کیفری)

مجتمع قضایی صدر: خیابان شیخ بهایی – کوی ۱۲ متری اول

مجتمع قضایی مدرس: حکیمیه – خیابان سازمان آب – خیابان امام حسین (ع)

مجتمع قضایی قدس: سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی – روبروی دانشگاه

مجتمع قضایی قدوسی: خیابان مفتح جنوبی – خیابان شیرودی

مجتمع قضایی محلاتی: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی

مجتمع قضایی شهید فهمیده: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک – نسیم ۶

error: غیرقابل کپی