حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

لایحه تقاضای صدور اجرائیه

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

بسمه تعالی

رئیس محترم شعبه …..دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام و آرزوی توفیق

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه …. مختوم نزد آن مقام محترم قضایی به استحضار می رسانم:

با عنایت به قطعیت دادنامه اصداری به شماره …. از سوی دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران له خانم ملیحه شکرریز، بدینوسیله ضمن اعلام وکالت از نامبرده در مرحله اجرای حکم تقاضا دارم دستور مقتضی جهت صدور اجرائیه را صادر فرمایید.

با تجدید احترام

 

 

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]

error: غیرقابل کپی