حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد اجاره

قراداد اجاره

برای تنظیم قرارداد اجاره هم می توانید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید و هم آن را در منزل خود تحریر کنید، نکته ای که مهم است به جز سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی سایر اسناد عادی هستند و در مورد اجاره املاک اگر دو شاهد داشته باشند مطابق با قانون مالک و مستاجر تنظیم شده و از این حیث هیچ مشکلی بابت اعتبار نخواهند داشت بنابراین به هیچ وچه مراجعه به مشاورین املاک و یا اصطلاحا بنگاه معاملات ملکی ضروی نبوده و اسناد تنظیمی توسط ایشان هیچ برتری و یا امتیازی نسبت به اسناد تنظیم توسط طرفین ندارد و حتی کد رهگیری نیز به منزله رسمی بودن اجاره نامه نیست و تاکید می کنیم فقط دفتر اسناد رسمی می تواند سند رسمی تنظیم کند که امتیازهایی مثل تخلیه توسط اداره‌ی اجرای ثبت دارد و سایر اسناد قانونی و معتبر است و در محاکم قابل ترتیب اثر خواهد بود به همین منظور اگر مالک و مستاجر تمایل داشته باشند می توانند از متنی مانند قرارداد زیر استفاده نموده و فقط دقت کنید حتما قرارداد دو نسخه ای بوده و دو شاهد آقا داشته باشد و امضاها غیر کاربنی و اصل باشد!

 

به نام خدا

اجاره نامه مسکونی

این قرارداد برابر قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستاجر 76 و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده 1 : طرفین قرارداد

 • طرف اول : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس موجر خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن همراه: …………. تلفن ثابت: ……………… ایمیل: ……………….@…………………
 • طرف دوم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس مستاجر خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن همراه: …………. تلفن ثابت: ……………… ایمیل: ……………….@…………………

تبصره) طرفین اعلام می‌نمایند نشانی‌های یاد شده در حکم اقامتگاه قراردادی ایشان بوده و مادامی که به صورت کتبی تغییر آن به طرف مقابل اعلام نشود معتبر بوده و در روابط طرفین قابل استناد است. استفاده از ایمیل و یا نرم افزارهای پیام رسان (مذکور در این ماده) به نحوی که اطلاع طرف مقابل احراز شود نیز مشمول عنوان ابلاغ است.

ماده 2: موضوع قرارداد

مورد اجاره و حدود آن: يك دستگاه آپارتمان دارای سند مالکیت شماره … و پلاک ثبتی … از …. به نشاني به مساحت كل………. متر مربع (شامل .83.91 متر مفيد با انباری…….. و …….متر مربع مشاع) و انباري شماره 3 واقع در …….. ،بدون پاركينگ مسقف (پاركينگ داخل محوطه) ، داراي سيستم گرمايشي ………. ، و كولر ………..،گاز روميزي و هود،توری پنجره  تمامي ديوارها كاغذ ديواري داراي برق اختصاصي و گاز اختصاصي و شماره تلفن ………… و كد پستي …….. كه به رويت مستاجر رسيده و از كم و كيف آن مطلع ميباشد.

ماده 3 : مدت قرارداد

       این قرارداد از تاریخ ………………… لغایت …………………. بمدت ……….. ماه معتبر می باشد که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل قرارداد و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید می باشد.

ماده 5 : اجاره

     مبلغ قرض الحسنه ….. ریال می‌باشد که طی یک فقره چک به شماره …. به موجر پرداخت گردید و همچنین اجاره بهای تعیینی برای هر ماه … ریال است که در … هر ماه به حساب موجر به شماره …… واریز و سند واریزی به عنوان رسید اجاره خواهد بود.

در صورت انسداد حساب و ضمن اعلام کتبی موجر حساب مذکور می تواند تغییر نماید. مبلغ قرض الحسنه صرفاً در زمان تحویل ملک و پس از تخلیه و ارائه کلیه تصفیه حساب ها اعم از شارژ ساختمان و انشعابات قابل عودت می باشد. در غیر اینصورت تهاتر خسارات با قرض الحسنه بلامانع خواهد بود.

در صورت تاخیر مستاجر در تادیه اجور به ازای هر روز …. ریال به عنوان خسارت قراردادی احتساب شده و از مبلغ قرض الحسنه کسر گذاشته می شود.

ماده4 : شرایط قرارداد

 1. مستاجر اعلام می نماید تعداد متصریفین علاوه بر ایشان …. نفر است.
 2. مستاجر حق انتقال مورد اجاره اين قرارداد به غير را به جزء و يا كلا ندارد.
 3. مستاجر نميتواند از مورد اجاره برخلاف منظور قرارداد مسكوني استفاده نمايد و بر خلاف متعارف استفاده نمايد.
 4. پرداخت هزينه ي تعميرات جزئي و پرداخت به موقع قبوض برق،تلفن، گاز، و شارژ مصوب هيئت مديره مجتمع مسكوني افرا به عهده مستاجر مي باشد و هزينه شارژ تعميرات مجتمع به عهده موجر ميباشد.
 5. در صورت انجام تعميرات كلي كه از قبل به تاييد موجر رسيده باشد در قبال ارائه فاكتور رسمي قابل پرداخت ميباشد.
 6. مستاجر بايد در موعد تخليه ، فسخ و اقاله قرارداد ، رسيد قبوض پرداختي (آب،گاز،تلفن،برق،شارژ ماهيانه و…) را به موجر ارائه نمايد.
 7. مستاجر موظف است مورد اجاره را به همان ترتيب كه صحيح و سالم تحويل گرفته است(شامل همه ادوات برقی و گازی و درب و کاغذ دیواری و …. ) به موجر تحويل دهد. همچنين مستاجر مسئول جبران هرگونه كسر و خسارت به مورد اجاره می باشد و تهاتر اين مبلغ (خسارت وارده از سوی مستاجر ) با مبلغ قرض الحسنه بلامانع است.
 8. چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاريخ انقضا و یا فسخ اين قرارداد تخليه كامل ننمايد و يا به هر دليل از تسليم آن خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ …….. ريال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضا قرارداد یا فسخ یکطرفه از سوی موجر  به موجر بپردازد و تهاتر اين مبلغ با مبلغ قرض الحسنه بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی بلامانع است در هر حال پرداخت اين مبلغ دليل و مانعي براي پيگيري قضايي جهت تخليه مورد اجاره از طرف موجر نمي باشد.
 9. موجر مكلف است به محض اتمام اجاره عينا مورد اجاره را تحويل گرفته و همزمان با امضاء صورتجلسه مبلغ قرض الحسنه را مستاجر پرداخت نمايد.در غير اين صورت به ازاي هر روز تاخير در پرداخت اين مبلغ پس از امضاء صورتجلسه تحويل روزانه مبلغ………… ريال را به مستاجر پرداخت نمايد.
 10. در صورتي كه مستاجر از پرداخت اجاره بها بيش ازيكماه تاخير نمايد،موجر ميتواند قرارداد را یکطرفه فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذي صلاح بخواهد.
 11. مستاجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعايت شئونات اخلاقي و اسلامي مي باشد در غیر اینصورت موجر حق فسخ یکطرفه قرارداد را خواهد داشت.
 12. چنانچه مستاجر و يا موجر هر كدام بخواهد قبل از انقضا مدت قرارداد در اثناي مدت اجاره (ولو يك روز بعد از تمديد سالانه) آن را فسخ نمايد بايد طرف مقابل را 30 روز قبل مطلع نمايد و يك ماه اجاره (ميزان اجاره با توجه به سال فسخ) به عنوان خسارت فسخ پيش از موعد پرداخت نمايد كه اين ميزان قابل تهاتر با مبلغ قرض الحسنه بوده و موجر مي تواند از آن كسر نمايد.
 13. در صورت تمايل موجر براي فروش مورد اجاره يا اجاره در صورت عدم تمديد اين قرارداد براي سال آتي، مستاجر بايد همكاري لازم جهت بازديد خريدار يا مستاجر احتمالي را با موجر بنمايد و مستاجر متعهد مي شود در صورت فروش مورد اجاره بدون دريافت ضرر و زيان اين قرارداد را فسخ و عينا با خريدار احتمالي جديد مورد اجاره تا مدت زمان اتمام همين اجاره نامه امضا نمايددر صورت عدم همکاری مستاجر صرف انتقال مالکیت، کلیه حقوق و تکالیف موجر به خریدار منتقل خواهد شد.
 14. مستاجر در تغييرات عين المستاجره ماذون است لكن هزينه هاي كمال انتفاع بر عهده خود ايشان خواهد بود و قابليت مطالبه در پايان قرارداد را ندارد.
 15. مستاجر برای تغییرات کلی باید تاییدیه موجر را گرفته سپس با هزینه خود آن را اعمال نماید.
 16. موجر و مســتأجر متعهد خواهند بود كه دو ماه قبل از انقضــاء نســبت به تخليه يا تمديد اجاره نامه يكديگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق اين اجاره نامه , در انقضاء مدت فسخ شده و كان لم يكن تلقي مي گردد و موجر مي تواند نسبت به سرويس دهي مستأجر جديد اقدام لازم را انجام دهد .
 17. چنانچه هر کدام از چکهای پرداختی مستاجر در مدت مقرر پرداخت نگردید و یا به هر دلیلی برگشت بخورد موجر میتواند به صورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. خسارت فسخ قراداد مبلغ …………ریال مورد توافق قرار گرفت که این خسارت با کلیه خسارات مندرج در قرارداد از جمله اجرت المثل قرادادی قابل جمع میباشد.
 18. تضمین کلیه تعهدات مندرج در قرارداد حاضر چکی به شماره ……….. به مبلغ ………. ریال است که در صورت ظهور و اثبات خسارات ناشی از خلف وعده و یا سایر موارد، موجر حق دارد از محل آن مباردت به جبران خسارات نماید و در غیر اینصورت چک مزبور در پایان قرارداد به مستاجر عودت داده می شود.

ماده 4: پیوست  

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

مدارک هویتی مالک شامل ….

مدارک هویتی مستاجر شامل ….

تصویر سند مالکیت ملک

ماده 5: نُسخ

این قرارداد در 5 ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    13  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی