آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید در آیین نامه جدید میزان دستمزد وکلای دادگستری نحوه محاسبه و پرداخت آن تغییر یافته است و مبنای محاسبه مالیات درآمد وکلا خواهد بود جهت مطالعه آیین نامه و دانلود فاایل اکسل محاسبه میزان حق الوکاله اینجا را کلیلک کنید